Monthly Archives

One Article

Posted by blogadmin on

Wijzigingen ADR transport 2017

ADR transport

Twee keer per jaar wordt er een vergadering gehouden in Genève. Hierbij zijn dan vertegenwoordigers van de verschillende overheden, op het gebied van de ADR-verdragsstaten, aanwezig, naast Europese brancheorganisaties. Men herziet dan de ADR (het reglement voor het vervoer van gevaarlijke stoffen op de weg) en doet dit op basis van nieuwe wetenschappelijke kennis, de UN aanbevelingen en voorstellen van wijzigingen. Zowel de overheden als de brancheorganisatie kunnen wijzigingsvoorstellen indienen. De laatste keer zijn er wijzigingen ingegaan in 2015. Dit houdt in dat er voor 2017 opnieuw wijzigingen doorgevoerd zullen worden.

ADR transport is up to date blijven

Oostvogels zal ervoor zorg dragen dat de kennis met betrekking tot ADR transport up to date is, zodat al jouw ADR vervoer volgens de Europese en Nederlandse wetgeving uitgevoerd wordt. Ieder jaar opnieuw bekijken we onze methode en elke twee jaar voeren wij de wijzigingen in de ADR overeenkomst door in het bedrijf. Hierdoor kunnen we garanderen dat elk ADR transport op een gedegen manier gebeurt. Gevaarlijke stoffen kunnen zo met een gerust hart door ons vervoert worden.

‘Het oranje boek’

Binnen ons bedrijf hebben wij een aparte opslag voor ADR goederen, en deze bevindt zich aan de Belgische zijde van ons bedrijf. Hier houden we rekening met alles wat ‘het oranje boek’ ons voorschrijft. Het ADR reglement wordt vanwege de kleur van de omslag in de omgang vaak het oranje boek genoemd. Alle gevaarlijke stoffen hebben een eigen nummer, UN nummer genoemd, zo kan je gemakkelijk opzoeken welk risico er is en hoe je deze stof het veiligst kan vervoeren.